Otevřený systém událostí Jesenicka

Otevřený systém událostí Jesenicka

Informační systém OSUJ (datový sklad) kulturních a jiných událostí na Jesenicku je systém, do kterého mohou přispívat různé subjekty události, jenž jsou následně automaticky distribuovány napříč celým regionem.

Hlavní myšlenkou bylo vytvořit systém, který umožní pořadatelům akcí a jiným subjektům co nejjednodušeji spravovat kulturní a jiné události v regionu a velmi rychle je pomocí tohoto nástroje distribuovat dále do regionu.

Hlavní rysy systému:

  • Jednoduché přidávání a editace záznamů odkudkoliv
  • Možnost fungování ve skupinách
  • Zjednodušení práce (jednoduché vkládání opakových akcí, více termínu pro konkrétní akci)
  • Synchronizace napříč Jesenickem, změny se šíří automaticky
  • Automatický export dat na portály měst a obcí (Webhouse připraven, Gallileo v jednání)
  • Zobrazení na webech pomocí pluginu
  • Správa informačních obrazovek (sdílení programů)
Vstup do administrace akcí