Vzhledem k omezení, která vznikla v souvislosti výskytu onemocnění koronaviru v České republice mohou být zde uvedené akce zrušeny, nebo přeloženy. Prosíme ověřte si tuto informaci u provozovatele zařízení, ve kterém se má konkrétní akce konat, popř. přímo u pořadatele.

Ostatní Jesenicko

 14 akcí
 akcí na straně
akce dnes
Webinář „Specifické poruchy učení v kostce“

Webinář „Specifické poruchy učení v kostce“ (Ostatní)

16.06.2021 od 11:30 do 16:00 hod.
Cílem webináře je pomoci pedagogickým pracovníkům lépe se orientovat v problematice specifických poruch učení. Účastníci webináře budou seznámeni s jednotlivými projevy dys – poruchami - jejich charakteristikou, jednotlivými formami, příčinami vzniku, projevy. Součástí kurzu budou také kasuistiky dětí s SPU. Probrána bude otázka nejvhodnějšího přístupu k dětem s SPU, zásady práce s těmito dětmi z pozice pedagogického pracovníka.
akce v pátek 18. června 2021
Poster konference T-expedice Jeseníky 2021

Poster konference T-expedice Jeseníky 2021 (Ostatní)

18.06.2021 od 14:00 do 16:00 hod.
Přijměte pozvání na poster konferenci nadaných žáků základních a středních škol z regionu i mimo něj. Představí Vám výsledky svého několikatýdenního bádání, které realizovali ve spolupráci s experty i svými učiteli a které zakončili týdenní badatelskou expedicí v Jeseníkách a Rychlebských horách.
akce v sobotu 19. června 2021
akce v pondělí 21. června 2021
Webinář - Role v rodině s lektorem Mgr. Jiřím Haldou

Webinář - Role v rodině s lektorem Mgr. Jiřím Haldou (Ostatní)

21.06.2021 od 16:00 do 18:00 hod.
Rodina je nejdůležitější komunita, kterou v životě potřebujeme. A není divu, že se podle kvality rodinných vztahů i podobně vyvíjí kvalita života jednotlivců a následně kvalita vztahů v jeho rodině. Proto je důležité, aby každý v rodině měl svou roli, cítil se bezpečně a respektovaný. Každá role v rodině má svůj specifický obsah a o tom bude naše povídání.
akce v sobotu 26. června 2021
akce v pondělí 28. června 2021
FILM O VINCENZI PRIESSNITZOVI

FILM O VINCENZI PRIESSNITZOVI (Ostatní)

28.06.2021 od 19:30 do 20:30 hod.
Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Zrcadlový sál, Jeseník | Mapa
Promítání životopisného díla režiséra Pavla Linharta o zakladateli světové vodoléčby, s průvodním slovem Jiřího Glabazni. Pořádá PLL a.s. URČENO PRO KLIENTY LÁZNÍ.
akce v neděli 04. července 2021
POBYTOVÝ TÁBOR PRO DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ

POBYTOVÝ TÁBOR PRO DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ (Ostatní)

Od 04.07.2021 00:00 do 10.07.2021 23:45 hod.
Pobytový tábor je určen pro děti ve věku 6 – 20 let, které jsou zdravotně handicapované nebo pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí. U sourozeneckých skupin může být nejmladší dítě ve věku pěti let. Účastnický poplatek činí 2 200,- Kč. Akce se koná v chatovém táboře v Bělé pod Pradědem (cca 500 m od autobusové zastávky Bělá pod Pradědem, Domašov, Obecní úřad).
akce v sobotu 10. července 2021
akce v pátek 20. srpna 2021
akce v sobotu 21. srpna 2021
akce v pátek 29. října 2021
 14 akcí
 akcí na straně