Přednášky Okres Jeseník

 3 akce
 akcí na straně
akce ve čtvrtek 02. prosince 2021
Mistr melancholické krajiny. Život a dílo malíře Eugena Jettela

Mistr melancholické krajiny. Život a dílo malíře Eugena Jettela (Přednášky)

02.12.2021 od 18:00 do 19:30 hod.
Vlastivědné muzeum Jesenicka - vodní tvrz, Jeseník | Mapa
Při prašné polní cestě vinoucí se rovnou krajinou krášlenou stromy či prostou selskou usedlostí se poklidně pase hovězí dobytek, poblíž vidíme nezvlněnou vodní hladinu. Celý výjev je obestřen zvláštním, podmanivě zádumčivým oparem... Plátna s podobnými motivy bychom našli v dílně malíře, který se narodil roku 1845 v severomoravské vsi Janušov a stal se jedním z nejvýznamnějších představitelů tzv. náladového impresionismu.
akce v sobotu 04. prosince 2021
akce v pátek 10. prosince 2021
 3 akce
 akcí na straně